• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  01/07/2020

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân

  Ngày 30/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 416/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân (Có danh sách kèm theo).
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS