• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  02/06/2020

  Thông báo triệu tập bổ sung và điều chỉnh thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 01/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 08/TB-HĐTT về việc triệu tập bổ sung và điều chỉnh thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS