• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  31/05/2019

  Báo cáo kết quả công tác Quý II/2019 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

  Ngày ​29/5/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 824/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2019 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS