• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  09/11/2018

  Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2018

  Ngày 08/11/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành công văn 1927/TTCP-TCCB gửi các Cụm trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương; Thanh tra các bộ, ngành; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2018.
  Toàn văn hướng dẫn có tại bản đính kèm:

  ​​1927.PDF1927.PDF

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS