• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  27/08/2013

  1955/TTCP-KHTCTH V/v báo cáo 5 năm thực hiện Thông báo kết luận 130 Của Bộ Chính trị

  Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 15/7/2013, Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch số 08-KH/BNCTW về sơ kết 5 năm thực hiện thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết KNTC

  Theo kế hoạch này, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm “xây dựng báo cáo chuyên đề về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính; kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; kết quả thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo nhất là về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu (thủ trưởng cơ quan, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp) trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 5 năm qua”.
  Để có cơ sở hoàn chỉnh báo cáo theo nội dung và thời gian yêu cầu; Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 2008 đến hết tháng 8 năm 2013 (theo Đề cương hướng dẫn và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ www.thanhtra.gov.vn).
  Báo cáo gửi về Thanh tra Chính phủ (Lô D29, Khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và gửi qua thư điện tử theo địa chỉ phongtonghop@thanhtra.gov.vn trước ngày 25/9/2013.
  Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian báo cáo. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời thông tin về Vụ Kế hoạch, tài chính và tổng hợp Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn, giải đáp./.
   
  Tải file đính kèm: 
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS