• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  06/09/2017

  Thông báo về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2017

  Ngày 01/9, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2217/TTCP-KHTCTH gửi các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2017.
  Công văn có tại bản đính kèm:

  ​​2217.PDF2217.PDF

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS