• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  03/01/2013

  Chương trình Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

  Tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ và các điểm cầu Chi nhánh Viettel tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 04/01/2013

  STT

  Thời gian

  Nội dung

  Người điều hành

  A

  Buổi sáng (Tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ)

  1

  7h30 đến 8h00

  Đón tiếp đại biểu

  Lãnh đạo Văn phòng

  2

  8h00 đến 8h05

  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

  Đ/c Trần Ngọc Liêm - Chánh Văn phòng

  3

  8h05 đến 8h15

  Khai mạc Hội nghị.

  Đ/c Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra

  4

  8h15 đến 8h45

   

  Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

  Đ/c Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra.

   

  5

  8h45 đến 9h00

   

  Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

  Đ/c Lê Thị Thủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

  6

  9h00 đến 9h15

  Báo cáo tóm tắt kết quả thanh tra chuyên đề về thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012

  Đ/c Ngô Văn Cao, Vụ trưởng Vụ III

  7

  Từ 9h15 đến 10h35

  Đại biểu thảo luận (ý kiến thảo luận của 02 bộ, 05 địa phương)

  Đ/c Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra, điều hành thảo luận.

  8

  10h35 đến 10h45

  Nghỉ giải lao

   

  9

  10h45 đến 11h15

   

  Phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

  10

  11h15 đến 11h20

  Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  Thủ tướng Chính phủ

  Đ/c Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra

  B

  Buổi chiều

  1

  Từ 14h00 đến 15h15

  Đại biểu tiếp tục thảo luận (ý kiến của 01 bộ, 06 địa phương)

  Đ/c Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra

  2

  15h15 đến 15h30

  Tổng kết nội dung thảo luận.

  3

  15h30 đến 15h45

  Nghỉ giải lao

   

  4

  15h45 đến 16h00

  Báo cáo tóm tắt công tác thi đua khen thưởng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua 2013.

  Đ/c Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

  5

  16h00 đến 16h15

  Trao thưởng cho các đơn vị năm 2012

  Đ/c Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng Vụ TCCB đọc quyết định và giới thiệu Lãnh đạo TTCP trao thưởng.

  6

  16h15 đến 17h00

  Tổng kết hội nghị.

   

  Đ/c  Huỳnh Phong Tranh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra

   

   

   Tải file đính kèm: CTr.Tongket(chitiet).2012.doc 

   ​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS