• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  09/01/2020

  Công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2020 và quyết toán NSNN năm 2018 của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 09/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 26/QĐ-TTCP về việc công khai dự toán NSNN năm 2020 và quyết toán NSNN năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính có tại bản đính kèm:
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS