• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  05/12/2019

  Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết tại Trường Cán bộ Thanh tra

  Ngày 03/12/2019, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 642/TB-TCBTT, số 643/Tb-TCBTT và số 644/TB-TCBTT về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong nhiều lĩnh vực.
  Toàn văn các Thông báo có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS