• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  23/07/2019

  Giấy mời dự Hội nghị tọa đàm công bố, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị và rà soát các tiêu chí bị trừ điểm cải cách hành chính 2018

  Ngày 19/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Giấy mời số 1214/GM-TTCP về việc mời dự Hội nghị tọa đàm công bố, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị và rà soát các tiêu chí bị trừ điểm CCHC 2018.
  Toàn văn Giấy mời có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS