• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  11/07/2019

  Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo của Hội đồng thi tuyển công chức Thanh tra Chính phủ

  Ngày 11/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 17/TB-HĐTT về việc thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo của Hội đồng thi tuyển công chức Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:
   

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS