• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  06/06/2019

  Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 06/6/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018 có Văn bản số 25/TTCP-HĐT, Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018


  Toàn văn Thông báo tại file đính kèm:

  25.1.PDF25.1.PDF

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS