• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Báo cáo kết quả công tác Quý II/2020 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

  Ngày 02/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 833/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2020 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020​.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo triệu tập bổ sung và điều chỉnh thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 01/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 08/TB-HĐTT về việc triệu tập bổ sung và điều chỉnh thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

  Ngày 15/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 340/QĐ-TTCP về việc tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 05 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo triệu tập thí sinh tham dự ký thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 13/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

  Bộ chỉ số, Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (PACA INDEX 2019) được đăng tải tại bản đính kèm:
  ​​

  Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

  Ngày 28/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 616/KH-TTCP về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục

  Ngày 22/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 580/TTCP-C.IV về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Công khai kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

  Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

  ​Ngày 31/3/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 04/TB-TCĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:
   

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 495 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

  Quyết định số 14/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 ​về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 495 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS