• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Tài liệu Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra

  Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra​.

  Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 15/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 499/QD-TTCP về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Thanh tra năm 2019

  Ngày 12/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1171/TTCP-KHTH về việc chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Thanh tra năm 2019.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra

  Ngày 12/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 1162/TTCP-VP và văn bản số 1163/TTCP-VP về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra.
  Toàn văn văn bản mời dự có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo của Hội đồng thi tuyển công chức Thanh tra Chính phủ

  Ngày 11/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 17/TB-HĐTT về việc thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo của Hội đồng thi tuyển công chức Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:
   

  Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

  Ngày 11/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1140/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg

  Ngày 24/6/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1018/TTCP-C.IV về việc triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg.
  Toàn văn Văn bản và Tài liệu Hội nghị có tại bản đính kèm:

  Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra thông báo về hệ thống kiến thức thi nâng ngạch thanh tra viên chính

  Ngày 11/6/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra đã có thông báo số 07/TB-HĐT về hệ thống kiến thức thi nâng ngạch thanh tra viên chính​.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết quả thi tuyển công chức

  Ngày ​10/6/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 15-TB/HĐTT về việc thông báo kết quả thi tuyển công chức.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 06/6/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018 có Văn bản số 25/TTCP-HĐT, Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2018


  Toàn văn Thông báo tại file đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS