• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Thanh tra Chính phủ chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đức Cần

  Ngay sau khi có thông tin phản ánh vụ việc liên quan đến ông Hoàng Đức Cần, lao động hợp đồng, làm việc tại Phòng Quản trị, Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, xác minh thông tin và yêu cầu ông Hoàng Đức Cần viết bản tường trình. Căn cứ quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của ông Hoàng Đức Cần, Tổng Thanh tra Chính phủ đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đức Cần kể từ ngày 19/3/2019; đồng thời thông tin vụ việc đến cơ quan có chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
  Thanh tra Chính phủ trân trọng cảm ơn sự phối hợp, thông tin của các cơ quan và báo chí./.

  Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ

  ​Ngày 28/12/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 1123/QĐ-TTCP, Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của TTCP

  Ngày 28/12/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1124/QĐ-TTCP, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  ​Ngày 18/2/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 86/QĐ-TTCP, tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 170 cá nhân thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018; Quyết định số 87/QĐ-TTCP, tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 111 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018.
  Toàn văn 02 Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên

  Ngày 20/2/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 199/TB-TTCP, Thông báo Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính

  Ngày 19/02/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 189/TTCP-KHTH gửi Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính.
  Toàn văn có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch Tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019

  Ngày 29/1/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 128/KH-TTCP Tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm: 

  Thông báo về việc Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN

  Ngày 28/1/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 120/TTCP-C.IV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập về việc Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà.
  Toàn văn có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2018

  Ngày 24/1/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành các Quyết định về việc tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn các Quyết định có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS