• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Báo cáo kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018

  Ngày 10/9/2018, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1504/TTCP-KHTH  về việc báo cáo kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Điều lệ giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

  Ngày 14/8/2018, Công đoàn Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 01/ĐL-BTC thông báo về điều lệ giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 (Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Thanh tra)

  Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Thanh tra, Thanh tra Chính phủ ​​giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 theo quy định để các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, thực hiện.
  Toàn văn giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 có tại bản đính kèm:​

  Chương trình Hội nghị và Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

  Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 vào ngày 27/7/2018, Thanh tra Chính phủ đã Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
  Dự thảo báo cáo và Chương trình Hội nghị có tại bản đính kèm:
   

  Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

  Ngày 23/7/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1165/TTCP-KHTCTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:​

  Hưởng ứng thực hiện "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè 2018

  Ngày 19/7/2018, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 50/CV-CĐ.20 về việc hưởng ứng thực hiện "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè 2018. 

  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:​

  Thông báo về việc tiếp nhận công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 18/6/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 947/TB-TTCP về việc tiếp nhận công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Báo cáo kết quả công tác Quý II/2018 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

  Ngày 29/5/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 819/TTCP-KHTCTH về việc yêu cầu báo cáo kết quả công tác Quý II/2018 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018​.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 05 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

  Ngày 21/5/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 364/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 05 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS