• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Báo cáo tổng kết đánh giá 15 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng

  Ngày 13/9/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 2293/BC-TTCP về việc tổng kết đánh giá 15 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng.
  Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2017

  Ngày 01/9, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2217/TTCP-KHTCTH gửi các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2017.
  Công văn có tại bản đính kèm:

  Thông báo tin buồn

  Thông báo tin buồn về việc Cụ ông Trịnh Văn Thái, Bố vợ đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ​ từ trần. Toàn văn Thông báo tin buồn có tại bản đính kèm:

  Thông báo tin buồn

  Thông báo tin buồn về việc Cụ bà Trương Thị Sỹ, mẹ vợ đồng chí Ngô Đại Tuấn, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ​ từ trần. Toàn văn Thông báo tin buồn có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân

  Ngày 27/7/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1871/KH-TTCP, tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân.
  Chi tiết kế hoạch và đề cương cùng biểu mẫu thống kê có tại bản đính kèm:

  Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

  Ngày 25/7/2017, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 1841/TTCP-KHTCTH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu về việc gửi báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông cáo báo chí kết quả 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra

  Ngày 20/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông cáo báo chí về kết quả 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra.
  Toàn văn Thông cáo báo chí có tại bản đính kèm:

  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

  Ngày 14/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1765/TTCP-C.IV và Văn bản số 1764/TTCP-C.IV về việc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết quả kiểm tra, xác minh kiến nghị, phản ánh tại Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam

  Ngày 12/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1745/TB-TTCP về việc thông báo kết quả kiểm tra, xác minh kiến nghị, phản ánh tại Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  DỰ THẢO Báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

  Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 vào ngày 10/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.
  Dự thảo báo cáo có tại bản đính kèm:
  ​​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS