• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Họp lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định kiểm soát tài sản và thu nhập

  Ngày 19/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp lấy ý kiến góp ý Nghị định về kiểm soát tài sản và thu nhập. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp. Toàn thể thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định cùng đại diện một số cơ quan liên quan dự họp.

  Báo cáo tại hội thảo, đại diện Ban soạn thảo, Tổ biên tập cho biết, nội dung Dự thảo Nghị định gồm 8 Chương, 30 Điều: Chương I gồm 4 Điều: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và mục đích, nguyên tắc trong kiểm soát TSTN. Từ Chương II đến Chương VII là những quy định cụ thể tương ứng với những nội dung Luật PCTN giao Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định liên quan. Chương III: Điều khoản thi hành, quy định hiệu lực của Nghị định và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

  Tại hội thảo,các đại biểu tham gia góp ý về tên gọi Nghị định; việc phân định thẩm quyền kiểm soát TSTN trong trường hợp người kê khai TSTN thuộc đối tượng kiểm soát của cơ quan kiểm soát TSTN của Đảng và thuộc đối tượng kiểm soát của các cơ quan kiểm soát TSTN khác; kiểm soát TSTN đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TSTN...

  Bên cạnh đó, một số vấn đề khác như việc yêu cầu cung cấp thông tin TSTN; các vị trí công tác phải kê khai TSTN hằng năm; việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh; về trưng tập, đề nghị cử cán bộ tham gia Tổ xác minh và nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ xác minh; về xử lý vi phạm và công khai quyết định kỷ luật cũng được các đại biểu góp ý.

  Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu tất cả các ý kiến tại cuộc họp bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo Nghị định để ngày 10/8 báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình./.

                                                       PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS