• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

  Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, ngày 21/10, tại trụ sở Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (số 118 - Lê Duẩn - Hà Nội), Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số 2347/QĐ-TTCP ngày 14/10/2013, về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

  Tham dự buổi công bố Quyết định có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 2347/QĐ-TTCP; Chủ tịch HĐTV Trần Ngọc Thành và ông Nguyễn Đạt Tường, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN, đại diện các Ban và đơn vị liên quan.

   

  Quyết định 2347/QĐ-TTCP ngày 14/10/2013 nêu rõ: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Thời kỳ kiểm tra từ 01/01/2011 đến nay. Thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc thực tế tại đơn vị tính từ ngày công bố Quyết định. Đoàn kiểm tra gồm có 4 thành viên, ông Phạm Hải Minh, Trưởng phòng 2, Cục IV, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

  DSC08579.JPG

  Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, việc kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng là hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng tại doanh nghiệp. Kiểm tra nhằm kiểm định lại những nội dung đơn vị báo cáo, và đảm bảo tính khách quan trong hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra của Đoàn cùng những kiến nghị, đề xuất của đơn vị góp phần làm cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng. Phó tổng Thanh tra Trần Đức Lượng đề nghị, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, vừa phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra để giúp cho Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
  Thanh Loan
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS