• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Họp triển khai các hoạt động đăng cai Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực châu Á-Thái Bình Dương

  Ngày 31/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì cuộc họp triển khai chi tiết các hoạt động đăng cai Hội nghị lần thứ 10 về Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – TBD. Dự họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số bộ, ngành liên quan cùng đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị cơ quan TTCP như: Vụ Kế hoạch, Văn Phòng, Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế.

   

  Tại cuộc họp đã công bố Quyết định số 782/QĐ-TTCP ngày 31/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác liên ngành tổ chức Hội nghị lần thứ 10 về Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – TBD gồm 15 thành viên do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ chuẩn bị và triển khai công tác đăng cai, tổ chức các hoạt động, sự kiện của Hội nghị theo Đề án số 1656/ĐA-TTCP ngày 19/9/2019 của TTCP và theo các kế hoạch cụ thể triển khai Đề án.

   

   

  Bên cạnh đó, tại cuộc họp các đại biểu cũng đã họp bàn thông qua các nội dung của Dự thảo chương trình Hội nghị lần thứ 10 và phân công nội dung cho các thành viên Tổ công tác chuẩn bị tham luận tại các phiên Hội nghị. Theo đó, Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến Chống tham nhũng Khu vực châu Á – TBD được triển khai thông qua các cuộc họp về: Liêm chính Kinh doanh, Mạng lưới các cơ quan Liêm chính công và cuộc họp cấp cao về phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong các dự án về cơ sở hạ tầng./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS