• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Hội nghị quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

  Ngày 14/6, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và một số văn bản mới ban hành. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ. Riêng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các đơn vị phía Nam dự hội nghị qua truyền hình trực tuyến.

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh khẳng định việc nắm vững Luật PCTN và các văn bản mới là rất quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP. Vì vậy, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nghiêm túc lắng nghe tiếp thu nội dung rất cơ bản trong Luật và các văn bản mới được phổ biến tại hội nghị. 

  Tại hội nghị, ông Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP quán triệt Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu một số nội dung cơ bản và điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế giới thiệu Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo 2018.

  Ngoài những văn bản nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ cũng được nghiên cứu một số tài liệu liên quan tới Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện có liên quan.

                                                        PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS