• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thanh tra Việt Nam 65 năm xây dựng và trưởng thành (1945-2010)

  Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL ngày 23-11-1945 thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, đến nay Thanh tra Việt Nam đã trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành. 65 năm qua, với nhiều tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau, Thanh tra Việt Nam đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc (1945-1954), thực hiện hai nhiệm nhiệm chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-1975) và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  Ngày nay, đất nước đã và đang tiếp tục công cuộc đổi mới với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, ngành Thanh tra đã và đang góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của đất nước.

  IMG_8901x 6.JPG

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Sao vàng lên lá cờ truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2010).​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS