• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông báo KLTT: Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định công khai về kết luận thanh tra.
  Căn cứ Văn bản số 5801/VPCP-V.I ngày 17/7/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra  tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
  Trên cơ sở Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 17/4/2013, Tổng Thanh tra Chính phủ thông báo Kết luận thanh tra như sau:

  ​               TB côngkhai BCVT.pdf
   
   
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS