• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kế hoạch xây dựng và áp dụng ISO 9001:2008

  Cụ Hồ Tùng Mậu- Tổng Thanh tra Chính phủ đầu tiên

  ​Đến cuối năm 1949, cục diện đất nước đã có nhiều thay đổi đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Nhận thấy Ban Thanh tra Đặc biệt không còn phù hợp với giai đoạn lịch sử này nữa, Chính phủ đã quyết định thành lập một Ban Thanh tra mới để thống nhất hoạt động thanh ra trong cả nước. Ngày 18/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí minh ký Sắc lệnh số 138b-SL lập Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc Phủ Thủ tướng và cũng trong ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 138c-SL cử các vị sau đây vào Ban Thanh tra Chính phủ:
  Tổng Thanh tra: cụ Hồ Tùng Mậu
  Tổng Thanh tra phó: ông Trần Đăng Ninh
  Thanh tra: ông Tô Quang Đẩu
  Với Sắc lệnh này, cụ Hồ Tùng Mậu trở thành vị Tổng Thanh tra Chính phủ đầu tiên của Ngành Thanh tra

  Cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng từng là một Thanh tra Đặc biệt do Bác Hồ bổ nhiệm

  ​Từ cuối năm 1946 đầu năm 1947, trên danh nghĩa, Ban Thanh tra đặc biệt vẫn tồn tại, nhưng thực tế hoạt động rất hạn chế do cụ Bùi Bằng Đoàn được Quốc hội bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội và ông Cù Huy Cận được cử giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Chính phủ. Để tăng cường cho Ban Thanh tra đặc biệt, ngày 4/8/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh cử cụ Tôn Đức Thắng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ sung chức Thanh tra Đặc biệt.
   

  Bùi Bằng Đoàn - Người đảm nhận chức vụ Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ

  ​Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ và đến ngày 31/12/1945 ký Sắc lệnh số 80-SL cử các ông Bùi Bằng Đoàn và Cù Huy Cận vào Ban Thanh tra đặc biệt. Sau khi trúng cử vào Quốc hội khóa I ông Bùi Bằng Đoàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cử giữ chức Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS