• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự án đầu tư đang triển khai

  Dự án : Hợp tác phát triển tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra

  Mục tiêu tổng thể: Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch vững mạnh từng bước chuyên nghiệp hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao cho;

  Dự án xây dựng nhà làm việc và trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung-Tây nguyên

  Tại số 8, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

  Dự án: Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng (theo yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng)

   

  Mục tiêu tổng thể: Tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác   phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC);

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS