• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự án đầu tư đã hoàn tất

  Dự án: May đo trang phục cán bộ, công chức Thanh tra Chính phủ

  Mục tiêu: Trang bị trang phục của ngành Thanh tra

  Lĩnh vực chuyên môn: mua sắm trang bị

  Dự án Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương

  Mục tiêu chính: trang bị phương tiện đi lại

  Lĩnh vực chuyên môn: mua sắm trang thiết bị

  Dự án Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm Cổng thông tin điện tử

  Mục tiêu chính: trang bị bản quyền diệt virut và Cồng thông tin

  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ Thông tin

  Loại dự án: Mua sắm bản quyền phần mềm

  Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin Thanh tra Chính phủ

  Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2012

  Nguồn kinh phí dự án: Vốn ODA của chương trình Pocis

  Tình trạng dự án: đã hòa thành

   

  Dự án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Tại Lô D29, khu Đô thị mới Cầu giấy- Hà nội;

  Mục tiêu xây dựng trụ sở làm việc

  Chủ đầu: Ban quản lý các dự án dầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

  Tổng mức đầu tư: 215 tỷ đồng

  Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

  Dự án Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ

       Mục tiêu: Trang thết bị phục vụ công tác

  Lĩnh vực chuyên môn: mua sắm trang bị

  Loại dự án: mua sắm trang thiết bị

  Chủ đầu tư: Văn phòng Thanh tra Chính phủ

  Thời gian thực hiện: năm 2010

  Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách nhà nước

  Tình trạng dự án: Đã hòan thành​

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS