• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Cập nhập và phổ biến thông tin ISO 9001:2008

  Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 14.CT-TTg của Thủ thướng Chính phủ và Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

  Kính gửi:  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Cục I, II, III, Vụ I, II, III, Vụ Pháp chế, Tổ công tác 1130,  Trung tâm Thông tin thuộc Thanh tra Chính phủ. 

  CV Số: 2421/TTCP-VP V/v Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến 2011

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Để có cơ sở xây dựng báo cáo, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn (2002 – 2011).​

  CV số 1673/TTCP-VP về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012

   
  Kính gửi: các Bộ, ngành, địa phương

  Để giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, Thanh tra Chính phủ trân trọng đề  nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành, địa phương) báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012 (thời gian báo cáo được tính từ ngày 15/8/2011 đến ngày 15/8/2012).

  CV Số: 1727/TTCP-C.IV ngày 11/7/2012 về việc báo cáo PCTN phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc Hội khóa XIII

  Kính gửi các Bộ, ngành, địa phương.

  Để giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng với Quốc Hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc Hội khóa XIII; Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là Bộ, ngành, địa phương) báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ từ ngày 01/8/2011 đến 31/7/2012.

  Quyết định

  Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Thanh tra Chính phủ

  Họp báo quý IV năm 2011

  Ngày 04/1/2012, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức họp báo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV/2011. Tham dự và chủ trì có đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Sản và đồng chí Ngô Văn Khánh, Phó tổng Thanh tra cùng đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, thuộc TTCP.

  Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức, viên chức và kiểm tra, sát hạch cơ quan Thanh tra Chính phủ năm 2011

  Ngày 28/12/2011, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ký quyết định 3349/QĐ-TTCP phê duyệt kết quả thi tuyển công chức, viên chức và kiểm tra, sát hạch của 116 trường hợp đăng ký tuyển dụng vào cơ quan Thanh tra Chính phủ năm 2011, trong đó có 15 trường hợp trúng tuyển công chức, 17 trường hợp trúng tuyển viên chức và 07 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn qua kiểm tra, sát hạch.

  Tổng kết công tác Thanh tra năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

  Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng  các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, ngày 12 tháng 02 năm 2012, Thanh tra Chính phủ  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của ngành Thanh tra.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS