Hỏi đáp » Khiếu nại, tố cáo

Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ gì

Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ gì

Gửi bởi Bà Nguyễn Thị Mai (Tràng Định, Lạng Sơn) hỏi: Ngày 10/09/2011 2:00:00 SA

Họ tên *
Email *
Điện thoại
Địa chỉ
Cơ quan
Tiêu đề *
Đính kèm
Danh mục
Xác nhận

Nội dung câu hỏi *