• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Tổng Thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái
LMK.png

Họ và tên: LÊ MINH KHÁI

Ngày sinh: 10/12/1964.

Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Học hàm, học vị: Cử nhân chính trị, Thạc sĩ kinh tế.

Tiểu sử tóm tắt:

Tháng 03/2007, giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 03/2014, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ngày 09/06/2014, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 2/10/2015, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ngày 29/10/2015, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 01/2016, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 06/2016, trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 10/2017, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.​

Trách nhiệm:

​    Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Trung ương Đảng và Nhà nước về hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;
     Trực tiếp chỉ đạo công tác của Ban Cán sự đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng - đoàn thể và các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;      

     Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Ban Cán sự đảng.