• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam
Họ và tên: BÙI NGỌC LAM
Ngày sinh: 01/02/1964.
Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình.
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận lý luận chính trị.​
Số điện thoại:080 48412.
​​
 Trách nhiệm:
     Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giảm sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;
      Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;
     Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ I, Vụ II, Vụ Giám sat, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.