• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Ban Tiếp công dân Trung ương
​Vụ trưởng, Trưởng Ban
       Ông Nguyễn Hồng Điệp
       ĐT: 08049168
       Email: diepnh@thanhtra.gov.vn​


Phó Trưởng ban
      Ông Nguyễn Văn Hòa
      ĐT: 080 85679
      Email: hoanv@thanhtra.gov.vn

Phó Trưởng ban
      Ông Dương văn Huế
      ĐT: 08049669
      Email: huedv@thanhtra.gov.vn​

Phó Trưởng ban
      Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết
     ​ ĐT: 08048183
      Email: 
​​    
Phó Trưởng ban​
      Ông Lê Tiến Đạt
      ĐT: 
      Email: datlt@thanhtra.gov.vn