• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra​ là đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giúp Tổng thanh tra tổ chức quản lý công tác khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra, góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.

         Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra có con dấu và tài khoản riêng, Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.​

Viện Trưởng 
        Ông Nguyễn Quốc Văn
ĐT:043.7470453


Phó Viện Trưởng
        Ông Nguyễn Tuấn Khanh
ĐT:02437475765
Email: 
 


Phó Viện Trưởng
        Ông Cung Phi Hùng
ĐT: 02437475683
Email: hungcp@thanhtra.gov.vn
 
 

Phó Viện Trưởng
        Bà Phạm Thị Thu Hiền
ĐT: 02437470459
Email: hienptt@thanhtra.gov.vn