• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Báo Thanh tra

Báo Thanh tra là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trọng tâm là lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng lực lượng ngành; thông tin trung thực, khách quan, kịp thời về hoạt động của ngành thanh tra theo quy định của Luật báo chí và của Thanh tra Chính phủ.

Báo Thanh tra là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Báo Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội.​


 Q. Vụ trưởng, Phụ trách Báo Thanh tra

           Ông Trần Đăng Vinh

            Điện thoại:

            Email: vinhtd@thanhtra.gov.vn​​


Phó Tổng biên tập 

          Ông Nguyễn Văn Lương

           ĐT:043.3501568

           Email: luongnv@thanhtra.gov.vn

Phó Tổng biên tập 

            Ông Nguyễn Tuấn Anh

            ĐT: 043.352 7333

            Email: anhnguyentuan@thanhtra.gov.vn

Phó Tổng biên tập

          Ông Đỗ Công Định

          ĐT:043.3501887

          Email: dinhdc@thanhtra.gov.vn​

 ​