• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Tạp chí Thanh tra

Tạp chí Thanh tra là cơ quan báo chí của Thanh tra Chính phủ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của Luật Báo chí và Tổng Thanh traChính phủ .

Tạp chí Thanh tra là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Tạp chí Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội.

Tổng Biên tập
        Ông Dương Quốc Huy
        ĐT:  080 49072
        Email: huydq@thanhtra.gov.vn​


Phó Vụ trưởng 
        Ông Đỗ Mạnh Hùng
        ĐT:  080 49076; Di động: 0918635289
        Email: hungdm@thanhtra.gov.vn​


Phó Tổng Biên tập
        Bà Nguyễn Thị Hoa
        ĐTDĐ:  0366 908888
        Tel/Fax: 080 49078
        Email: hoant@thanhtra.gov.vn​​


Phó Tổng Biên Tập 
        Ông Trần Đắc Xuyên
        ĐT:  
        Email: xuyentd@thanhtra.gov.vn​