• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Trung tâm Thông tin

Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; khai thác, lư trữ thông tin; cung cấp thông tin theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trung tâm Thông tin có con dấu riêng. Trụ sở chính tại Lô D29, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Thông tin có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động theo quy định tại Quyết định số 3169/QĐ-TTCP​ ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.


           Vụ Trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin
           TS Nguyễn Đức Thắng
                ĐT: 08048448
                Email: thangnd@thanhtra.gov.vn​

          Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin,
          Phó trưởng Ban biên tập Cổng TTĐT
           Lê Xuân Chương
                ĐT080 49097​
                Email: chuonglx@thanhtra.gov.vn

          Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
           Lê Thế Chiến
                ĐT
                Email: chienlt@thanhtra.gov.vn​

         ​ Trung Tâm Thông Tin
           Điện thoại: 08048448
          Email: Banbientap@thanhtra.gov.vn
          Địa chỉ liên hệ: Lô 29D, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.​