• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Văn phòng

       Văn phòng là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện công tác hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ.

       Văn phòng có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Chánh Văn Phòng

        Ông: Đỗ Đức Toàn

        ​ĐT: 080 49187

        Email: toandd@thanhtra.gov.vn

           ​        

Phó Chánh Văn phòng

        Ông: Nguyễn Trung Thực​

ĐT: 08049168

Email: thucnt@thanhtra.gov.vn


Phó Chánh Văn phòng​
        Ông Nguyễn Mạnh Hường
        ĐT: 

      Email: huongnm@thanhtra.gov.vn​​


Phó Chánh Văn phòng
       Bà Phạm Thị Thu Hương
       ​Điện thoại: 08049009
       Email: Huongptt@thanhtra.gov.vn