• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Cục Phòng, Chống tham nhũng ( Cục IV )

Cục Phòng, Chống tham nhũng (gọi tắt là Cục IV) là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN); thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra theo thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ khi được Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Cục IV có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và có con dấu riêng.​        

Phó Cục trưởng
        Ông Đặng Hùng Sơn
ĐT: 08048392​

Phó Cục trưởng
        Ông Ngô Mạnh Hùng 
ĐT: 08048230

Phó Cục trưởng
        Ông Phí Ngọc Tuyển
ĐT: 08048274