• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III)
           Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (cục III)​ là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước và trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các địa phương thuộc khu vực 3, gồm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:  Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Nnh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong phạm vi được phân công phụ trách.

         Cục III có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và có con dấu riêng.

Cục trưởng
        Ông Trần Văn Mây
        ĐT: 08086789
        Email: maytv@thanhtra.gov.vn
Phó Cục trưởng
        Ông Nguyễn Đức Hương
        ĐT: 08083317
        Email: huongnd@thanhtra.gov.vn​

Phó Cục trưởng
        Ông Nguyễn Trường Giang
        Điện thoại: 08086001
        Email: giangnt@thanhtra.gov.vn

Phó Cục trưởng
        Ông Nguyễn Văn Cảnh
        Điện thoại: 08083227
        Email: canhnv@thanhtra.gov.vn