• Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hành chính công
:::Thống kê truy cập:::
Số lượt truy cập:

Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II)
        Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (cục II)​ là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước và trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các địa phương thuộc khu vực 2, gồm 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Giai Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong phạm vi được phân công phụ trách
        Cục II có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và có con dấu riêng.
       
Cục Trưởng
         Ông Nguyễn Hồng Giang​
 ĐT:080.49035

Phó Cục Trưởng
         Ông Phùng Xuân Kiên
ĐT: 08048867

Phó Cục Trưởng
         Ông Trần Văn Hồng
 ĐT: 08049024


Phó Cục Trưởng
         Ông Ngô Chí Thành
ĐT: 080.48869